saving-label bg01

วิธีสังเกต

ฉลากประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าเบอร์ 5

saving-label bg02

ข้อดีของการมีดาว

ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ สูงสุด 3 ดาว

ให้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงถึง 33%*

หากเทียบกับฉลากเบอร์ 5 แบบเก่า ไม่มีดาว

ดาวหนึ่งดวง จะส่งผลให้การประหยัดพลังงาน

เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%

*เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่ไม่มีดาว
ขนาด 12,000 BTU

saving-label pic01
new-page-saving-label 02

เปรียบเทียบฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบเก่าและแบบใหม่

saving-label bg03
saving-label bg04

*เริ่มติดฉลากใหม่ เพื่อจัดจำหน่าย 1 มกราคม 2562

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์

ฉลากประหยัดไฟฟ้า ค่าบอกประสิทธิภาพ (SEER)
เบอร์ 5   15.00
เบอร์ 5    17.50
เบอร์ 5    20.00
เบอร์ 5    22.50

saving-label pic01
saving-label pic03

คำนวณค่าไฟ (บาท/ปี)

saving-label pic04

สัดส่วนการประหยัดพลังงาน
เปรียบเทียบกับแอร์บ้านระบบธรรมดาทั่วไป

saving-label pic05

เปรียบเทียบอัตราการประหยัดพลังงาน

saving mobile-01
saving mobile-02
saving-label bg03
saving mobile-03
5 Energy Stars
saving mobile-05
5 Energy Stars
play-icon
play-icon
play-icon
play-icon
0