วิธีสังเกตุฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่

การันตีความประหยัดต้องฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยฉลากแบบใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและโดดเด่น ทำให้ง่ายต่อการอ่าน เพิ่มการแบ่งเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานโดยใช้ดาว 4 ระดับคือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ⭐, เบอร์ 5 ⭐⭐ และ เบอร์ 5 ⭐⭐⭐ ซึ่งข้อมูลบนฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่มีรายละเอียด ดังนี้

1.บอกระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ
2.บอกประเภทของผลิตภัณฑ์
3.บอกค่าไฟฟ้าต่อปี เพื่อใช้ในการประเมินค่าไฟฟ้า
4.บอกค่าประสิทธิภาพ (SEER) เพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
5.บอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งยี่ห้อ ชื่อรุ่น และขนาด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้น
6.บอกเว็บไซต์ของโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://carrierthailand.com/5-energy-stars/

หากต้องการปรึกษาและขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline 080-293-4798 เวลาทำการ จ.-ศ. 08:30-17:30 น.

0