หรี่ไฟบน XInverter อย่างไร?

ไฟสีน้ำเงินถือเป็นการแสดงสถานะการทำงานให้ผู้ใช้งานทราบถึงการจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องที่เกิดขึ้น แต่หากผู้ใช้งานต้องการหรี่ หรือ ปิดแสงไฟสีน้ำเงินนี้ สามารถทำได้โดยง่ายดังคลิปวีดีโอด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาการใช้งาน เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1.สำหรับลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ โปรดลงทะเบียนบัตรรับประกันเป็นอันดับแรก และลงทะเบียนแจ้งซ่อมเป็นลำดับต่อไปดังนี้
1.1 ลงทะเบียนบัตรรับประกัน
http://www.ewarrantyservice.com/register/product_reg.asp
1.2 ลงทะเบียนแจ้งซ่อม
http://www.ewarrantyservice.com/register/index_repair.asp

2.สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งซ่อม จากลิงก์ด้านล่างทันทีที่
http://www.ewarrantyservice.com/register/index_repair.asp

0