เครื่องปรับอากาศ Xinverter ฟอกอากาศได้อย่างไร

การทำงานของระบบฟอกอากาศของ Carrier Xinverter

จากสถานการ์ณฝุ่น PM2.5 ทีมีค่าฝุ่นสูงเกินมาตราฐานเริ่มส่งผลเสียแก่สุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและคนชรา การพัฒนาเครื่องปรับกาศเพื่อตอบสนองโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตราฐาน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Xinverter X1 Series และ X2 Series ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพการกรองอากาศให้ตอบโจทย์การให้ความเย็นสบายและอากาศสะอาดในเวลาเดียวกัน โดยมีระบบฟอกอากาศ 4 ขั้นตอนดังนี้

1.ระบบฟอกอากาศด้วยการปล่อยประจุลบ หรือ X-IONIZER
การทำงานของ X-Ionizer จะปล่อยกระแสไฟฟ้าประจุลบ (Negative Ion) ออกมาจากตัวเครื่อง เพื่อให้ไปเกาะกับฝุ่นละออง อนุภาคขนาดเล็กมาก ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศและลดสิ่งไม่พึง
ประสงค์ที่ลอยอยู่ในอากาศ โดยกรรมวิธีการสร้างโอโซน O-Zone (O3) ประจุลบในปริมาณที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

2.PM2.5 Filter แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ Static Cotton ที่ช่วยดักจับก๊าซ มลพิศ หรือฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 94% พร้อมเคลือบสาร Leuconostoc Enzyme ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถลดการเกิดแบคทีเรียและไวรัสได้มากยิ่งขึ้น

3.Aqua Resin สารเคลือบคอยล์ที่ช่วยดูแลคอยล์เย็นให้สะอาดยิ่งขึ้น
โดยลดการสะสมของสิ่งสกปรกที่ผิวคอยล์ได้มากกว่าเดิม

4.ระบบ Self Cleaning ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ หลังจากปิดเครื่อง ชุดพัดลมจะทำงานอีกประมาณ 30 นาที เพื่อไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น ทำให้ลดการสะสมของเชื้อโรค และสิ่งสกปรก

นอกจากจะช่วยให้เครื่องปรับอากาศสามารถฟอกอากาศและทำความสะอาดได้มากขึ้นแล้วนั้น 4 ขั้นตอนดังกล่าว ยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานแอร์บ้านได้อย่างคุ้มค่าและมอบบรรยากาศความสุข เย็นสบายได้มากกว่าเดิมเป็นทวีคูณ

หมายเหตุ : ตัว X-IONIZER ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ แอร์ Carrier รุ่น XInverter ได้ผลิตโดย สถาบัน Murata ประเทศญี่ปุ่น และสำหรับการทดสอบนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

0
BTU แอร์ เรื่องแรกที่ต้องรู้ก่อนซื้อ