COPPER COIL

ท่อทองแดงสำหรับคอยล์ร้อนเพื่อการใช้งานที่ยาวนานกว่า
ท่อทองแดงสำหรับคอยล์ร้อน Copper Coil สำหรับเครื่องปรับอากาศแคเรียร๋ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นคอยล์ร้อนจะใช้ท่อทองแดง ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีความทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน

0