WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง 10 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี Warranty 10 years
เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ทุกรุ่น ใช้คอมเพรสเซอร์ทีผลิตจากโรงงาน Toshiba – Carrier ซึ่งทนทานและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทำให้เรากล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง 10 ปี

0