WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนยาวนาน 5 ปี
รับประกันอะไหล่นาน 5 ปี Warrnty 5 years สำหรับเครื่องปรับอากาศติดผนังอินเวอร์เตอร์เรากล้ารับประกันทุกชิ้นส่วนยาวนานถึง 5 ปี ไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผงบอร์ดอินเวอร์เตอร์

0