ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อะไหล่ แอร์ บ้าน

บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จํากัด หนึ่งในผู้นําธุรกิจ อะไหล่ แอร์ บ้าน ระบบปรับอากาศและทําความเย็นในประเทศไทย นําเสนอสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมแก่ลูกค้า ทั้งด้านระบบปรับอากาศทำความเย็น มีเครือข่ายกว่าสิบสาขาทั่วประเทศ

อะไหล่ แอร์ บ้าน

COMPRESSOR

คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ อะไหล่ แอร์ บ้าน คุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น, ห้องเย็น, ตู้เย็น, ตู้แช่ ระบบ Rotary, Scroll, Hermetic, Semi Hermatic, Screw, Reciprocating มากมายหลายแบรนด์ชั้นน้ำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

อะไหล่ แอร์ บ้าน

COMPRESSOr

คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น, ห้องเย็น, ตู้เย็น, ตู้แช่ ระบบ Rotary, Scroll, Hermetic, Semi Hermatic, Screw, Reciprocating มากมายหลายแบรนด์ชั้นน้ำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2 comp part

COMPRESSOR PARTS

ผลิตภัณฑ์ อะไหล่ แอร์ บ้าน คอมเพรสเซอร์

ผลิตภัณฑ์อะไหล่คอมเพรสเซอร์ ระบบ Screw, Reciprocating ครบวงจร อาทิเช่น Connecting Rod Assy., Centre Bushing, Discharge Valve Reed, Discharge Valve Stop, Plston Check Value, Gasket Valve Plate

2 comp part

COMPRESSOR PARTS

ผลิตภัณฑ์อะไหล่คอมเพรสเซอร์

ผลิตภัณฑ์อะไหล่คอมเพรสเซอร์ ระบบ Screw, Reciprocating ครบวงจร อาทิเช่น Connecting Rod Assy., Centre Bushing, Discharge Valve Reed, Discharge Valve Stop, Plston Check Value, Gasket Valve Plate

3 tube

COPPER TUBE & INSTALLATIONS

ท่อทองแดงและงานติดตั้ง

จําหน่ายและนําเข้าผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงชนิดม้วนและชนิดท่อนมาตรฐานสากล STANDARD ASTM B88 ASTM B280 งานเครื่องปรับอากาศ งานเครื่องทำความเย็น งานติดตั้งแก๊ส และอุปกรณ์ อะไหล่ แอร์ บ้าน ท่อทองแดง ยางหุ้มท่อทองแดง อุปกรณ์ยางหุ้มท่อทองแดง ฟิตติ้ง รางครอบท่อและอุปกรณ์ติดตั้งทั่วไป

3 tube

COPPER TUBE & INSTALLATIONS

ท่อทองแดงและงานติดตั้ง

จําหน่ายและนําเข้าผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงชนิดม้วนและชนิดท่อนมาตรฐานสากล STANDARD ASTM B88 ASTM B280 งานเครื่องปรับอากาศ งานเครื่องทำความเย็น งานติดตั้งแก๊ส และอุปกรณ์ท่อทองแดง ยางหุ้มท่อทองแดง อุปกรณ์ยางหุ้มท่อทองแดง ฟิตติ้ง รางครอบท่อและอุปกรณ์ติดตั้งทั่วไป

4 motor

MOTOR & TRANSMISSION

มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและมอเตอร์แบบสั่งพิเศษ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่ได้มาตรฐานการจัดการคุณภาพ CE UL และ ETL รวมถึงใบพัดลมแอร์ และโบลเวอร์

4 motor

MOTOR & TRANSMISSION

มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและมอเตอร์แบบสั่งพิเศษ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่ได้มาตรฐานการจัดการคุณภาพ CE UL และ ETL รวมถึงใบพัดลมแอร์ และโบลเวอร์

5 tools

TOOLS & INSTRUMENTS

เครื่องมือช่างผลิตจากต่างประเทศ

จำหน่ายเครื่องมือช่างระดับสูงได้มาตรฐานสากล โดยผลิตจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมือทำความสะอาดท่อ CHILLER, เครื่องมือดัด ตัด บาน ขยาย, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบมีแสง Laser, เครื่องถ่ายเทน้ำยา

5 tools

TOOLS & INSTRUMENTS

เครื่องมือช่างผลิตจากต่างประเทศ

จำหน่ายเครื่องมือช่างระดับสูงได้มาตรฐานสากล โดยผลิตจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมือทำความสะอาดท่อ CHILLER, เครื่องมือดัด ตัด บาน ขยาย, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบมีแสง Laser, เครื่องถ่ายเทน้ำยา

6 control

FLOW CONTROL & CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุม ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแบรนด์ชั้นนำ ได้รับมาตรฐานสากล เช่น อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำและน้ำยาทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟ อุปกรณ์ควบคุมการไหลกลับน้ำยา ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินในอาคารสำนักงานและให้คำปรึกษางาน การติดตั้งอุปกรณ์

6 control

FLOW CONTROL & CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุม ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแบรนด์ชั้นนำ ได้รับมาตรฐานสากล เช่น อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำและน้ำยาทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟ อุปกรณ์ควบคุมการไหลกลับน้ำยา ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินในอาคารสำนักงานและให้คำปรึกษางาน การติดตั้งอุปกรณ์

7 heat

HEAT EXCHANGER

ผลิตภัณฑ์เแลกเปลี่ยนความร้อน

จำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เแลกเปลี่ยนความร้อน แบบระบายความร้อนด้วยน้ำและ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ทั้ง Plate Heat Exchanger และ Shell and Tube Heat Exchanger

7 heat

HEAT EXCHANGER

ผลิตภัณฑ์เแลกเปลี่ยนความร้อน

จำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เแลกเปลี่ยนความร้อน แบบระบายความร้อนด้วยน้ำและ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ทั้ง Plate Heat Exchanger และ Shell and Tube Heat Exchanger

8 oil

OIL & CHEMICALS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ และน้ำยาต่างๆ

จำหน่ายและนำเข้า น้ำยาทำความเย็น R32 , R22 , R134, R404, R407, R410 น้ำมันคอมเพรสเซอร์ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ คุณภาพสูง

8 oil

OIL & CHEMICALS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ และน้ำยาต่างๆ

จำหน่ายและนำเข้า น้ำยาทำความเย็น R32 , R22 , R134, R404, R407, R410 น้ำมันคอมเพรสเซอร์ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ คุณภาพสูง

9 cooler

UNIT COOLER & REFRIGERATION

คอนเดนซิ่งยูนิต และเครื่องทําความเย็น

ผลิตภัณฑ์คอนเดนซิ่งยูนิต,คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น ห้องเย็น ออกแบบ ติดตั้ง เซอร์วิส จำหน่าย มาตรฐานระดับสูง สำหรับงานห้องเย็นและตู้แช่สินค้า

9 cooler

UNIT COOLER & REFRIGERATION

คอนเดนซิ่งยูนิต และเครื่องทําความเย็น

ผลิตภัณฑ์คอนเดนซิ่งยูนิต,คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น ห้องเย็น ออกแบบ ติดตั้ง เซอร์วิส จำหน่าย มาตรฐานระดับสูง สำหรับงานห้องเย็นและตู้แช่สินค้า

beijer logo small

ติดต่อ เบเจอร์ บี.กริม

ศูนย์รวมอะไหล่และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและทําความเย็นครบวงจร
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-821-4236 หรือ 081-848-7136 

สั่งซื้อออนไลน์

ที่ตั้งของร้าน

0

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Cookies policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึก