dt-1680-x-850-2
mb-8281473-1

เกณฑ์การแจกค่าไฟ XInverter Plus “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ”

ขนาด(ฺBTU) ค่าไฟ(ต่อปี) ค่าไฟ(ต่อเดือน) x2 = ค่าไฟที่ได้รับ/เครื่อง
9,200 BTU
(42TVAB010-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
4,433 บาท 370 บาท x2 = 740 บาท
12,200 BTU
(42TVAB013-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
6,270 บาท 522.50 บาท x2 = 1,045 บาท
18,000 BTU
(42TVAB018-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
9,251 บาท 771 บาท x2 = 1,542 บาท
20,400 BTU
(42TVAB024-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
11,297 บาท 941.50 บาท x2 = 1,883 บาท
25,200 BTU
(42TVAB028-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
14,570 บาท 1,214 บาท x2 = 2,428 บาท

**ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus ขนาด 9,200 – 25,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)
เงินโอนที่ท่านได้รับ จะเป็นเงินที่ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดเงินในหัวข้อ “ค่าไฟที่ได้รับ/เครื่อง”

เกณฑ์การแจกค่าไฟ XInverter Plus “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ”

ขนาด(ฺBTU) ค่าไฟ(ต่อปี) ค่าไฟ(ต่อเดือน) x2 = ค่าไฟที่ได้รับ/เครื่อง
9,200 BTU
(42TVAB010-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
4,433 บาท 370 บาท x2 = 740 บาท
12,200 BTU
(42TVAB013-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
6,270 บาท 522.50 บาท x2 = 1,045 บาท
18,000 BTU
(42TVAB018-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
9,251 บาท 771 บาท x2 = 1,542 บาท
20,400 BTU
(42TVAB024-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
11,297 บาท 941.50 บาท x2 = 1,883 บาท
25,200 BTU
(42TVAB028-W-I,-B-I,-0-I,-P-I,-G-I)
14,570 บาท 1,214 บาท x2 = 2,428 บาท
desktopx2
export-mobilex2
.png
1
ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น Xinverter Plus เฉพาะรุ่น 9,200 BTU 12,200 BTU 18,000 BTU 20,400 BTU และ 25,200 BTU เท่านั้น รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องสีขาว : 42TVAB010-W-I , 42TVAB013-W-I, 42TVAB018-W-I,42TVAB024-W-I,42TVAB028-W-I เครื่องสีดำ : 42TVAB010-B-I , 42TVAB013-B-I, 42TVAB018-B-I,42TVAB024-B-I,42TVAB028-B-I เครื่องสีส้ม : 42TVAB010-O-I , 42TVAB013-O-I, 42TVAB018-O-I,42TVAB024-O-I,42TVAB028-O-I เครื่องสีชมพู : 42TVAB010-P-I , 42TVAB013-P-I, 42TVAB018-P-I,42TVAB024-P-I,42TVAB028-P-I เครื่องสีเขียว: 42TVAB010-G-I , 42TVAB013-G-I, 42TVAB018-G-I,42TVAB024-G-I,42TVAB028-G-I
2
ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนเรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
3
ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ 1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง 2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม) 3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ
4
“เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี
5
ผู้ที่จะได้รับ “เงินค่าไฟ” จากแคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
6
ผู้ร่วมรายการต้องยินยอมให้หน้าบัตรประชาชนกับทางบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย
7
ชื่อในบัตรประชาชน และ ชื่อบัญชีจะต้องตรงกัน และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น (กสิกร,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,ทหารไทย, กรุงศรี)
8
บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ให้ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 1 เม.ย - 15 พ.ค 2565 ภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 และ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันที่ 16 พ.ค - 15 มิ.ย 2565 จะทำการโอนเงินวันที่ 1 - 31 ก.ค 2565 โดยจะทำการโอนเงิน ""ค่าไฟ"" ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
9
สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
10
สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น
11
ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง ใส่ขนาด BTU ผิด หรือข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะไม่อนุมัติ และจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
12
การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี และ ในกรณีขอเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง สามารถขอได้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
13
พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้
14
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ได้ที่ 1454 กด 5 หรือ [email protected] : @CarrierPromotion เท่านั้น
15
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
16
คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus เท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5 สามดาว และ สองดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน เป็นจำนวน 2 เดือน ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น Xinverter Plus ขนาด 9,200-25,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)
17
ผู้เข้าร่วมแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร, อีเมลล์ ภาพบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชนชน ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
18
ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ
.png

1. ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น Xinverter Plus เฉพาะรุ่น 9,200 BTU 12,200 BTU
18,000 BTU 20,400 BTUและ 25,200 BTU เท่านั้น รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
เครื่องสีขาว : 42TVAB010-W-I , 42TVAB013-W-I, 42TVAB018-W-I,42TVAB024-W-I,42TVAB028-W-I
เครื่องสีดำ : 42TVAB010-B-I , 42TVAB013-B-I, 42TVAB018-B-I,42TVAB024-B-I,42TVAB028-B-I
เครื่องสีส้ม : 42TVAB010-O-I , 42TVAB013-O-I, 42TVAB018-O-I,42TVAB024-O-I,42TVAB028-O-I
เครื่องสีชมพู : 42TVAB010-P-I , 42TVAB013-P-I, 42TVAB018-P-I,42TVAB024-P-I,42TVAB028-P-I
เครื่องสีเขียว: 42TVAB010-G-I , 42TVAB013-G-I, 42TVAB018-G-I,42TVAB024-G-I,42TVAB028-G-I


2. ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนเรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com
ในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น


3. ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ
1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง
2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม)
3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ


4. “เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี


5. ผู้ที่จะได้รับ “เงินค่าไฟ” จากแคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น


6. ผู้ร่วมรายการต้องยินยอมให้หน้าบัตรประชาชนกับทางบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย


7. ชื่อในบัตรประชาชน และ ชื่อบัญชีจะต้องตรงกัน และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น
(กสิกร,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,ทหารไทย, กรุงศรี)


8. บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ให้ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 1 เม.ย – 15 พ.ค 2565 ภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 และ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันที่ 16 พ.ค – 15 มิ.ย 2565 จะทำการโอนเงินวันที่ 1 – 31 ก.ค 2565
โดยจะทำการโอนเงิน “”ค่าไฟ”” ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น


9. สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้


10. สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น


11. ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด
เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง ใส่ขนาด BTU ผิด หรือข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะไม่อนุมัติ และจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี


12. การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียนต้องติดต่อภายในระยะเวลาของ
กิจกรรมเท่านั้น หากไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี และ ในกรณีขอเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง สามารถขอได้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น


13. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้


14. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ได้ที่ 1454 กด 5 หรือ [email protected] : @CarrierPromotion เท่านั้น


15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


16.คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus เท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5
สามดาว และ สองดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน เป็นจำนวน 2 เดือน ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น Xinverter Plus ขนาด
9,200-25,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)


17. ผู้เข้าร่วมแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร, อีเมลล์ ภาพบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชนชน
ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด


18.ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟ
ซีซั่น 4 โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ

0

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Cookies policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึก