summer-hero
summer-special-mobile-03
summer-title-1

โปรโมชั่นสุดพิเศษ ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ!
แจกเงินค่าไฟฟรี 2 เดือน สูงสุด *1,938 บาท

ซื้อและลงทะเบียนได้ที่จุดขาย

เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น (Website Online ไม่ร่วมรายการ)

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563

ดูสาขา HomePro / Power Buy ที่ร่วมรายการ คลิก

summer-coin1
summer special

*ค่าไฟนี้ คำนวณจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter ขนาด 9,200-21,000 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)
**เงินโอนที่ท่านได้รับ จะเป็นเงินที่ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว

summer special
summer-special-mobile-11
summer-coin2

“ซื้อแอร์ XInverter พร้อมลงทะเบียน ได้ที่จุดขาย”

summer-distributor-logo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สาขาที่ร่วมรายการ

เบอร์โทรโปรโมชั่น 082-086-1724 (จ-ศ 8:30 – 17:30 น.)

[email protected] : @CarrierPromotion (จ-ศ 8:30 – 17:30 น.)

summer special
summer-special-mobile-12
summer-special-09
summer-coin3
summer-policy-title
 1.  ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น XInverter เฉพาะรุ่น 9,200 BTU, 12,200 BTU, 18,000 BTU, 21,000 BTU
 2.  ผู้ร่วมรายการต้องซื้อสินค้า ณ.จุดขาย Homepro / Powerbuy ในสาขาที่ร่วมรายการตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น ร้านค้า Online ไม่ร่วมรายการ
 3.  ผู้ร่วมรายการต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อย ณ.จุดขาย Homepro / Powerbuy สาขาที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 4.  “เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี
 5.  ผู้ร่วมรายการต้องยินยอมให้หน้าบัตรประชาชนกับทางบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย
 6.  ชื่อผู้ลงทะเบียน ชื่อในบัตรประชาชน ชื่อในสมุดบัญชี และชื่อในใบเสร็จจะต้องตรงกัน (ในกรณีชื่อใบเสร็จไม่ตรง สามารถเขียนชื่อผู้ลงทะเบียนแทน บนใบเสร็จได้) และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น (กสิกร,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,กรุงศรี,ทหารไทย)
 7.  บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
 8.  สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคาร ห้องชุด หรือหมู่บ้านไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้
 9.  สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 4 เครื่องเท่านั้น
 10.  ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย
 11.  การสอบถามข้อสงสัยขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 12.  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้
 13.  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น2 ” ได้ที่ 082-086-1724 หรือ [email protected] : @CarrierPromotion เท่านั้น
 14.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15.  คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter เท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5 สามดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน เป็นจำนวน 2 เดือนซึ่งค่าไฟนี้คำนวณจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter ขนาด 9,200-21,000 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)
 16.  สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ “ไม่สามารถขอคืนสินค้าได้ทุกกรณี” ยกเว้นกรณีเปลี่ยนแปลงขนาด เฉพาะขนาด 9200 – 21000 BTU กรณีสินค้าเกิดความไม่สมบูรณ์ในการใช้งาน อันเกิดมาจากความบกพร่องด้านการผลิต ลูกค้าจะสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คแก้ไขภายในระยะเวลา รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี และอะไหล่ 5 ปี
 17.  ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 2 Special โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และยอมรับทุกประการ
0