เครื่อง ปรับอากาศ แขวนใต้ฝ้า

เครื่อง ปรับอากาศ แบบแขวน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่ขนาดกลาง ที่ต้องการพลังงานความเย็นที่ มากกว่า และพลังการกระจายลมอันกว้างไกล พร้อมช่วยประหยัดไฟ

เครื่อง ปรับอากาศ แขวนใต้ฝ้า

เครื่อง ปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่ขนาดกลาง ที่ต้องการพลังงานความเย็นที่ มากกว่า และพลังการกระจายลมอันกว้างไกล พร้อมช่วยประหยัดไฟ

สั่งซื้อออนไลน์

ที่ตั้งของร้าน

0