ติดต่อเรา

ทนทานกว่า

ด้วย COPPER COIL

COPPER COIL

ทนทานทุกสภาพอากาศและการกัดกร่อนด้วยวัสดุจากคอยล์ทองแดง
ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสำหรับคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น บำรุงรักษาง่าย
ให้เครื่องปรับอากาศของคุณใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ทนทานทุกสภาพอากาศและการกัดกร่อนด้วยวัสดุจากคอยล์ทองแดง ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสำหรับคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น บำรุงรักษาง่าย ให้เครื่องปรับอากาศของคุณใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

BLUE FIN COATING

ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ด้วยการเคลือบสารพิเศษสีฟ้าที่แผงคอยล์
ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดการกัดกร่อนได้ทุกสภาพอากาศ

ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ด้วยการเคลือบสารพิเศษสีฟ้าที่แผงคอยล์
ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดการกัดกร่อนได้
ทุกสภาพอากาศ

ทนทานกว่า

ด้วย COPPER COIL

COPPER COIL

ทนทานทุกสภาพอากาศและการกัดกร่อนด้วยวัสดุจาก
คอยล์ทองแดง ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสำหรับคอยล์
ร้อนและคอยล์เย็น บำรุงรักษาง่าย ให้เครื่องปรับอากาศ
ของคุณใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

BLUE FIN COATING

ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ด้วยการเคลือบสารพิเศษสีฟ้าที่แผงคอยล์
ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดการกัดกร่อนได้ทุกสภาพอากาศ

ทนทาน  ทุกสภาวะอากาศ

ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ

ทนทาน ต่อการกัดกร่อนจากไอทะเล ไม่หวั่นแม้จะแดดแรงหรือฝนตกหนัก ด้วย COPPER COIL
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนานกว่า เราจึงกล้าเพิ่มการรับประกันมากกว่าเดิม

ทนทาน ต่อการกัดกร่อนจากไอทะเล
ไม่หวั่นแม้จะแดดแรงหรือฝนตกหนัก ด้วย
COPPER COIL ทนทาน ใช้งานได้ยาวนานกว่า
เราจึงกล้าเพิ่มการรับประกันมากกว่าเดิม

ใช้งานได้แบบ ไร้กังวล

ใช้งานได้แบบ
ไร้กังวล

PM 2.5 FILTER

แผ่นกรองที่มาพร้อมคุณสมบัติในการกรอง
ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อากาศในบ้านคุณ
สะอาดบริสุทธ์ไร้กังวลปัญหาฝุ่นที่อาจ
ส่งผลเสียต่อร่างกาย

แผ่นกรองที่มาพร้อมคุณสมบัติในการกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อากาศในบ้านคุณสะอาดบริสุทธ์ไร้กังวลปัญหาฝุ่นที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การันตีด้วย
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แสดงถึง
มาตรฐานการประหยัดพลังงานที่มากกว่า

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การันตีด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แสดงถึงมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่มากกว่า

SMART DISPLAY

หน้าจออัจฉริยะที่แสดงอุณหภูมิจริงภาย
ในบ้าน แสดงตัวเลขที่เครื่องปรับอากาศ
เพื่อการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในบ้าน

หน้าจออัจฉริยะที่แสดงอุณหภูมิจริงภายในบ้าน แสดงตัวเลขที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในบ้าน

SELF CLEANING

ระบบการทำความสะอาดคอยล์เย็น ช่วยไล่ความชื้น
จากแผงคอยล์ที่เป็นสาเหตุหลักของกลิ่นอับและเชื้อรา
ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

PM 2.5 FILTER

แผ่นกรองที่มาพร้อมคุณสมบัติในการกรอง
ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อากาศในบ้านคุณ
สะอาดบริสุทธ์ไร้กังวลปัญหาฝุ่นที่อาจ
ส่งผลเสียต่อร่างกาย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การันตีด้วย
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แสดงถึง
มาตรฐานการประหยัดพลังงานที่มากกว่า

SMART DISPLAY

หน้าจออัจฉริยะที่แสดงอุณภูมิจริงภาย
ในบ้าน แสดงตัวเลขที่เครื่องปรับอากาศ
เพื่อการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในบ้าน

SELF CLEANING

ระบบการทำความสะอาดคอยล์เย็น ช่วยไล่
ความชื้นจากแผงคอยล์ที่เป็นสาเหตุหลักของ
กลิ่นอับและเชื้อราช่วยยืดอายุการใช้งานให้
ยาวนานขึ้น

ทนจนกล้ารับประกัน

นานกว่าเดิม

แคเรียร์การันตีคุณภาพแอร์ พร้อมดูแลคุณทุกปัญหา Free 3 Years Labor Service
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อและติดตั้ง
เทคแคร์คุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกับช่องทางการติดต่อให้คุณเลือกได้ตามที่คุณสะดวก
สายด่วน 1454, Line Official @CarrierCare และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แคเรียร์

แคเรียร์การันตีคุณภาพแอร์ พร้อมดูแลคุณทุกปัญหา Free 3 Years Labor Service รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อและติดตั้ง เทคแคร์คุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกับช่องทางการติดต่อให้คุณเลือกได้ตามที่คุณสะดวก สายด่วน 1454, Line Official @CarrierCare และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แคเรียร์

แคเรียร์การันตีคุณภาพแอร์ พร้อมดูแลคุณ
ทุกปัญหา Free 3 Years Labor Service
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี
และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ซื้อและติดตั้ง
เทคแคร์คุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกับช่อง
ทางการติดต่อให้คุณเลือกได้ตามที่คุณสะดวก
สายด่วน 1454, Line Official @CarrierCare
และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แคเรียร์

ฟรีค่าแรงซ่อม
3 ปี
รับประกันอะไหล่
ทุกชิ้นส่วน 3 ปี
ประกัน
คอมเพรสเซอร์
นาน 7 ปี

ข้อมูล BTU ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง

ข้อมูล BTU ประสิทธิภาพ
การประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง

SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง)
Indoor Unit (เครื่องภายใน)
42TSAB010
42TSAB013
42TSAB018
42TSAB024
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)
38TSAB010
38TSAB013
38TSAB018
38TSAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)
9,000 Btu/hr.
12,000 Btu/hr.
18,000 Btu/hr.
24,000 Btu/hr.
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)
13.55 Btu./hr/Watt
13.89 Btu./hr/Watt
13.72 Btu./hr/Watt
13.61 Btu./hr/Watt
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)
ประหยัดไฟเบอร์ 5
ประหยัดไฟเบอร์ 5
“1 ดาว”
ประหยัดไฟเบอร์ 5
“1 ดาว”
ประหยัดไฟเบอร์ 5
INDOOR UNIT (ชุดภายใน)
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก)
295 x 762 x 200 mm.
295 x 816 x 198 mm.
328 x 1089 x 227 mm.
328 x 1089 x 227 mm.
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)
8 kg.
9 kg.
13 kg.
13 kg.
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก)
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก)
545 x 730 x 285 mm.
545 x 800 x 315 mm.
545 x 800 x 315 mm.
700 x 900 x 350 mm.
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)
25 kg.
30 kg.
34 kg.
50 kg.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save