ติดต่อเรา

ระบบคำนวณบีทียู (BTU Calculator)

1
เลือกประเภทของห้อง
2
ระบุขนาดของห้อง
3
เลือกตำแหน่งของห้อง
4
การเข้าถึงของแสงแดด
5
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับห้องของคุณ
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ความกว้าง *
ความยาว *
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTU
0.00
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 8
Copper 8
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 8
Copper 8
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus
LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus
ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Xpower_Inverter
XPower
Copper 8
Copper 8
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Copper 8
Copper 8
Discovery
Discovery
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Xpower_Inverter
XPower
Discovery
Discovery
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

1
เลือกประเภทของห้อง
2
ระบุขนาดของห้อง
3
เลือกตำแหน่งของห้อง
4
การเข้าถึงของแสงแดด
5
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับ
ห้องของคุณ
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ความกว้าง *
ความยาว *
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTU
0.00
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 8
Copper 8
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 8
Copper 8
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus
LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus
ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Xpower_Inverter
XPower
Copper 8
Copper 8
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Copper 8
Copper 8
Discovery
Discovery
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Xpower_Inverter
XPower
Discovery
Discovery
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
เลือกประเภทของห้อง
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ระบุขนาดของห้อง
ความกว้าง *
ความยาว *
เลือกตำแหน่งของห้อง
การเข้าถึงของแสงแดด
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับห้องของคุณ
ขนาดBTU
0.00
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 8
Copper 8
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 8
Copper 8
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus
LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Xinverter Plus 2024
XInverter Plus
ColorSmart
แอร์ติดผนังรุ่น Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Xpower_Inverter
XPower
Copper 8
Copper 8
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Copper-7-New
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Ion Strike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Copper 8
Copper 8
Discovery
Discovery
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Xpower_Inverter
XPower
Discovery
Discovery
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

ไขข้อข้องใจ BTU แอร์คืออะไร?

BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU
สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น
การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน
เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU
สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น
การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน
เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ

เลือก BTU ผิด
ชีวิตเปลี่ยน

เลือก BTU ผิดชีวิตเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศที่มีค่า BTU ที่สูงเกินไป
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง
เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานและรีสตาร์ทระบบ
ใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลง
และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานและรีสตาร์ทระบบใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลงและอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง
เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงาน
และรีสตาร์ทระบบใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลง
และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
เครื่องปรับอากาศที่มีค่า BTU ที่ต่ำเกินไป
เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานในการทำความเย็นให้กระจาย
ทั่วห้องและยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกเช่นกัน
แถมทำให้อายุการใช้งานสั้นลงตามมาอีกด้วย
เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานในการทำความเย็นให้กระจายทั่วห้องและยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกเช่นกัน แถมทำให้อายุการใช้งานสั้นลงตามมาอีกด้วย

การเลือกเครื่องปรับอากาศขึ้นอยู่กับรูปแบบห้องหรือพื้นที่อาศัย แต่ในปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างร้อนกว่าค่าตัวแปรที่ตั้งไว้ แคเรียร์แนะนำว่าควรใช้ค่าตัวแปร 1000 x ตารางเมตรของห้อง และเมื่อได้ค่าBTUมาแล้ว คุณสามารถเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าBTU สูง-ต่ำได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรเกิน1000 BTU เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สูตรการคำนวณค่าBTU
BTU = ความกว้าง(เมตร) x ความยาว(เมตร) x ค่าตัวแปร
ทำไมต้องใช้ตัวแปรเข้ามาในการคำนวณ? ก็เพื่อนำไปวัดหาค่าBTU สำหรับการเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตัวแปรก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง ระดับความร้อนที่ห้องหรือพื้นที่อาศัยจะได้รับจากภายนอก จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ความถี่การเข้า-ออก/เปิด-ปิดของประตู และรวมไปถึงประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นด้วย ซึ่งโดยประมาณค่าตัวแปรของแต่ห้องมีดังนี้

ค่าตัวแปร
800-900 : สำหรับห้องนอน หรือห้องที่มีความร้อนน้อยโดนแดดเล็กน้อย
900-1,000 : สำหรับห้องรับแขก หรือห้องที่มีความร้อนปลานกลาง – มาก
1000-1200 : สำหรับห้องออกกำลังกาย ห้องทำงาน หรือห้องที่มีความร้อนมาก
1200 หรือมากกว่า : สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร หรือห้องที่มีการเปิด-ปิดประตูบ่อย สำนักงาน
แต่เพื่อความสะดวกและง่ายขึ้นในการคำนวณค่า BTU ทางCarrier มีระบบคำนวณค่าBTUอัตโนมัติให้บริการ เพียงแค่ใส่ความกว้างและความยาวของพื้นที่ห้องทางระบบของแคเรียร์ก็จะคำนวณค่าBTUที่เหมาะสมกับพื้นที่ห้องของคุณในทันที

ตัวอย่างการคำนวณ
กว้าง 3.5 ม. x ยาว 3.7 ม. x ค่าตัวแปร 800 (ห้องที่โดนแดดน้อย) = 10,360 BTU

ปัยจัยที่ต้องคำนึงควบคู่ไปกับการคำนวณค่า BTU

1. ขนาดและเลย์เอาต์ของห้อง

แม้ว่าการคำนวณ BTU จะเป็นที่จำเป็น แต่การพิจารณาขนาดและเลย์เอาต์ของห้องก็เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสูงของเพดาน ฉนวนในห้อง จำนวนหน้าต่าง และการจัดวางโดยรวมอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น ห้องที่มีเพดานสูงหรือหน้าต่างบานใหญ่อาจต้องใช้ความสามารถในการทำความเย็นเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความร้อนที่ได้รับ

2. สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศที่คุณอาศัยอยู่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดข้อกำหนดในการทำความเย็น หากคุณอาศัยอยู่ในบริเวณที่ร้อนชื้น คุณอาจต้องใช้แอร์ที่มีค่า BTU สูงกว่าเพื่อรับมือกับความร้อนจัด ในทางกลับกัน ในสภาพอากาศที่เย็นกว่า ค่า BTU ที่ต่ำกว่าก็อาจเพียงพอแล้ว การทำความเข้าใจสภาพอากาศในท้องถิ่นของคุณ และผลกระทบต่อความต้องการในการทำความเย็นถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและอุณหภูมิที่ความเย็นสบาย

3. ทิศทางแสงแดดและตำแหน่งของห้อง

ปริมาณแสงแดดที่ห้องของคุณได้รับตลอดทั้งวันส่งผลต่อภาระการทำความเย็น ห้องที่ได้รับแสงแดดโดยตรงจะได้รับความร้อนสูงกว่าและต้องการความสามารถในการทำความเย็นที่มากขึ้น พิจารณาการวางแนวของหน้าต่างและตัวเลือกการบังแดด เช่น ผ้าม่านหรือมู่ลี่ เพื่อลดผลกระทบของแสงแดดต่อความต้องการในการทำความเย็น

4. ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะดวกสบายและรับประกันประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ห้องที่มีฉนวนอย่างดีลดการถ่ายเทความร้อน ลดภาระงานของเครื่องปรับอากาศ ประเมินคุณภาพฉนวนในพื้นที่ของคุณ รวมถึงผนัง หน้าต่าง และประตู การลงทุนปรับปรุงฉนวนอาจให้ประโยชน์ในระยะยาว โดยคุณสามารถเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีพิกัด BTU ต่ำกว่าได้

5. จำนวนคนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สร้างความร้อน

จำนวนคนที่อาศัยในห้องและกิจกรรมของผู้อาศัยมีอิทธิพลต่อข้อกำหนดในการทำความเย็น ห้องที่มีผู้อาศัยมากกว่าหรืออุปกรณ์สร้างความร้อน เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องมีความสามารถในการทำความเย็นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ให้พิจารณาว่าจะใช้ห้องบ่อยแค่ไหนและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ห้องที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวอาจไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศที่มีความจุสูง 

6. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

นอกเหนือจากการพิจารณาความสามารถในการทำความเย็นแล้ว ยังจำเป็นต้องมองหาเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย รุ่นที่ได้รับการจัดอันดับ Energy Star ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่ให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงสุด การเลือกหน่วยประหยัดพลังงานสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

9,000 BTU ขนาดห้อง 9-11 ตารางเมตร
12,000  BTU ขนาดห้อง 12-15 ตารางเมตร
15,000  BTU ขนาดห้อง 16-18 ตารางเมตร
18,000  BTU ขนาดห้อง 19-23 ตารางเมตร
24,000  BTU ขนาดห้อง 24-30 ตารางเมตร
*ขนาด BTU เปลี่ยนแปลงตามความร้อนของห้อง

การคำนวณค่า BTU เครื่องปรับอากาศให้พอดีกับพื้นที่ของห้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้เราไม่ควรละเลยในเรื่องขององค์ประกอบภายในห้อง เช่น ทิศทางของแสง จำนวนของหน้าต่าง ความสูงของฝ้าเพดาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปล่อยความเย็นได้เต็มพื้นที่ในระยะเวลาที่ไม่นาน ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และยังประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาเครื่องปรับอากาศดี ๆ ทางแคเรียร์มีเครื่องปรับอากาศหลายรุ่น ที่สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณ ทั้งประหยัดค่าไฟและมาพร้อมฟังชั่นที่ใช้ง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก สามารถศึกษาข้อมูลของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์เพิ่มเติมได้ที่ https://carrierthailand.com/   

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save