ติดต่อเรา

ระบบคำนวณบีทียู (BTU Calculator)

1
เลือกประเภทของห้อง
2
ระบุขนาดของห้อง
3
เลือกตำแหน่งของห้อง
4
การเข้าถึงของแสงแดด
5
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับห้องของคุณ
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ความกว้าง *
ความยาว *
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTU
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Xpower_Inverter
XPower
ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Discovery
Discovery
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Xpower_Inverter
XPower
IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Discovery
Discovery
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

1
เลือกประเภทของห้อง
2
ระบุขนาดของห้อง
3
เลือกตำแหน่งของห้อง
4
การเข้าถึงของแสงแดด
5
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับ
ห้องของคุณ
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ความกว้าง *
ความยาว *
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTU
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Xpower_Inverter
XPower
ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Discovery
Discovery
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Xpower_Inverter
XPower
IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Discovery
Discovery
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
เลือกประเภทของห้อง
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ระบุขนาดของห้อง
ความกว้าง *
ความยาว *
เลือกตำแหน่งของห้อง
การเข้าถึงของแสงแดด
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับห้องของคุณ
ขนาดBTU
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Xpower_Inverter
XPower
ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Discovery
Discovery
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Xpower_Inverter
XPower
IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Discovery
Discovery
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

ไขข้อข้องใจ BTU แอร์คืออะไร?

BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU
สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น
การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน
เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU
สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น
การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน
เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ

เลือก BTU ผิด
ชีวิตเปลี่ยน

เลือก BTU ผิดชีวิตเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศที่มีค่า BTU ที่สูงเกินไป
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง
เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานและรีสตาร์ทระบบ
ใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลง
และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานและรีสตาร์ทระบบใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลงและอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง
เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงาน
และรีสตาร์ทระบบใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลง
และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
เครื่องปรับอากาศที่มีค่า BTU ที่ต่ำเกินไป
เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานในการทำความเย็นให้กระจาย
ทั่วห้องและยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกเช่นกัน
แถมทำให้อายุการใช้งานสั้นลงตามมาอีกด้วย
เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานในการทำความเย็นให้กระจายทั่วห้องและยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกเช่นกัน แถมทำให้อายุการใช้งานสั้นลงตามมาอีกด้วย

การเลือกเครื่องปรับอากาศขึ้นอยู่กับรูปแบบห้องหรือพื้นที่อาศัย แต่ในปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างร้อนกว่าค่าตัวแปรที่ตั้งไว้ แคเรียร์แนะนำว่าควรใช้ค่าตัวแปร 1000 x ตารางเมตรของห้อง และเมื่อได้ค่าBTUมาแล้ว คุณสามารถเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าBTU สูง-ต่ำได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรเกิน1000 BTU เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สูตรการคำนวณค่าBTU
BTU = ความกว้าง(เมตร) x ความยาว(เมตร) x ค่าตัวแปร
ทำไมต้องใช้ตัวแปรเข้ามาในการคำนวณ? ก็เพื่อนำไปวัดหาค่าBTU สำหรับการเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตัวแปรก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง ระดับความร้อนที่ห้องหรือพื้นที่อาศัยจะได้รับจากภายนอก จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ความถี่การเข้า-ออก/เปิด-ปิดของประตู และรวมไปถึงประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นด้วย ซึ่งโดยประมาณค่าตัวแปรของแต่ห้องมีดังนี้
ค่าตัวแปร
800-900 : สำหรับห้องนอน หรือห้องที่มีความร้อนน้อยโดนแดดเล็กน้อย
900-1,000 : สำหรับห้องรับแขก หรือห้องที่มีความร้อนปลานกลาง – มาก
1000-1200 : สำหรับห้องออกกำลังกาย ห้องทำงาน หรือห้องที่มีความร้อนมาก
1200 หรือมากกว่า : สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร หรือห้องที่มีการเปิด-ปิดประตูบ่อย สำนักงาน
แต่เพื่อความสะดวกและง่ายขึ้นในการคำนวณค่า BTU ทางCarrier มีระบบคำนวณค่าBTUอัตโนมัติให้บริการ เพียงแค่ใส่ความกว้างและความยาวของพื้นที่ห้องทางระบบของแคเรียร์ก็จะคำนวณค่าBTUที่เหมาะสมกับพื้นที่ห้องของคุณในทันที

ปัจจัยเพิ่มเติมในการคำนวณค่า BTU ที่เราไม่ควรมองข้าม

1.ขนาดและจำนวนของหน้าต่างและกระจกในห้อง
2.ทิศทางแสงแดดและตำแหน่งของห้อง
3.ความสูงของฝ้าเพดานและวัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
4.จำนวนคนที่ใช้งานภายในห้อง
5.จำนวนและประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
6.ความถี่ในการเปิด-ปิด/เข้า-ออกประตู

ซึ่งปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะสามารถช่วยให้เราเลือกขนาด รูปแบบ และค่าBTUเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับการใช้โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ

9,000 BTU ขนาดห้อง 9-15 ตารางเมตร
12,000  BTU ขนาดห้อง 12-20 ตารางเมตร
15,000  BTU ขนาดห้อง 15-25 ตารางเมตร
18,000  BTU ขนาดห้อง 18-30 ตารางเมตร
24,000  BTU ขนาดห้อง 24-40 ตารางเมตร

การคำนวณค่า BTU เครื่องปรับอากาศให้พอดีกับพื้นที่ของห้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้เราไม่ควรละเลยในเรื่องขององค์ประกอบภายในห้อง เช่น ทิศทางของแสง จำนวนของหน้าต่าง ความสูงของฝ้าเพดาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปล่อยความเย็นได้เต็มพื้นที่ในระยะเวลาที่ไม่นาน ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และยังประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาเครื่องปรับอากาศดี ๆ ทางแคเรียร์มีเครื่องปรับอากาศหลายรุ่น ที่สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณ ทั้งประหยัดค่าไฟและมาพร้อมฟังชั่นที่ใช้ง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก สามารถศึกษาข้อมูลของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์เพิ่มเติมได้ที่ https://carrierthailand.com/   

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save