เราจะเปลี่ยนโลกด้วยแอร์

previous arrow
next arrow
Slider
carrier world class experts 2020 01
carrier world class experts mobile 2020 01

เราจะเปลี่ยนโลกด้วยแอร์

carrier world class experts 2020 02
carrier world class experts mobile 2020 02

แอร์ประหยัดไฟ ลดโลกร้อน

คุณสมบัติมากที่สุด

เท่าที่เคยมีมาจากแคเรียร์

  9,200 BTU | 12,200 BTU

18,000 BTU | 21,000 BTU

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ประหยัดไฟ ลดโลกร้อน

คุณสมบัติมากที่สุด

เท่าที่เคยมีมา จากแคเรียร์

  9,200 BTU | 12,200 BTU

18,000 BTU | 21,000 BTU

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

carrier world class experts 2020 03
carrier world class experts mobile 2020 03

ความเย็นที่มาพร้อม”อากาศสะอาด”

ปกป้องคุณและ”ครอบครัว”

ได้มากกว่าเดิม

25,200 BTU | 27,200 BTU
30,000 BTU

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความเย็นที่มาพร้อม”อากาศสะอาด”

ปกป้องคุณและ”ครอบครัว”

ได้มากกว่าเดิม

25,200 BTU | 27,200 BTU
30,000 BTU

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

carrier world class experts 2020 04
carrier world class experts mobile 2020 04

พลังความเย็นสูงสุด

“เพื่อธุรกิจคุณ”

 

36,000 BTU

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พลังความเย็นสูงสุด

“เพื่อธุรกิจคุณ”

 

36,000 BTU

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

0