ติดต่อเรา

Hero-Banner_ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ2023_Mobile (1)
โปรโมชั่นสุดพิเศษ #เซฟค่าไฟX3

โปรโมชั่นสุดพิเศษ
#เซฟค่าไฟX3

โปรโมชั่นสุดพิเศษ #เซฟค่าไฟX3

*ร่วมรายการเฉพาะสินค้า XInverter Plus ปี 2022 ที่มีรหัส I ต่อท้าย ขนาด 9,200-18,000 BTU และ รุ่น Color Smart ขนาด 9,200 – 12,200 BTU
*ค่าไฟคิดจากฉลากเบอร์ 5 ของรุ่นที่ร่วมรายการ ในการเปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

เกณฑ์การแจกค่าไฟในกิจกรรม
ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ

เกณฑ์การแจกค่าไฟในกิจกรรม
ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ

เกณฑ์การแจกค่าไฟในกิจกรรม ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ
รุ่น
ฉลากเบอร์ 5
ขนาด (BTU)
ค่าไฟ (ต่อปี)
ค่าไฟ (ต่อเดือน)
ค่าไฟที่ได้รับ/เครื่อง
42TVAB010-W-I ,-B-I ,-O-I ,-P-I ,-G-I
เบอร์ 5
9,200
4,433 บาท
370 บาท
X3 = 1,110 บาท
42TVAB013-W-I ,-B-I ,-O-I ,-P-I ,-G-I
เบอร์ 5
12,200
6,270 บาท
522.50 บาท
X3 = 1,567.50 บาท
42TVAB016-W-I ,-B-I ,-O-I ,-P-I ,-G-I
เบอร์ 5
15,000
7,709 บาท
642.50 บาท
X3 = 1,927.50 บาท
42TVAB018-W-I ,-B-I ,-O-I ,-P-I ,-G-I
เบอร์ 5
18,000
9,251 บาท
771 บาท
X3 = 2,313 บาท
42TVCA010
เบอร์ 5
9,200
4,433 บาท
370 บาท
X3 = 1,110 บาท
42TVCA013
เบอร์ 5
12,200
6,270 บาท
522.50 บาท
X3 = 1,567.50 บาท
**ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus ที่มีรหัส I ต่อท้าย ขนาด 9,200-18,000 BTU และ รุ่น Color Smart ขนาด 9,200 – 12,200 BTU
*ค่าไฟคิดจากฉลากเบอร์ 5 ของรุ่นที่ร่วมรายการ ในการเปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

*ข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1

ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น XInverter Plus เฉพาะรุ่น 9,200 BTU 12,200 BTU 15,000 BTU 18,000 BTU และ Color Smart 9,200 BTU 12,200 BTU เท่านั้น
โดยรุ่นที่ได้รับฉลาก เบอร์ 5 สามดาว จะได้รับค่าไฟคืน 3 เดือน

Xinverter Plus รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
เครื่องสีขาว : 42TVAB010-W-I , 42TVAB013-W-I , 42TVAB016-W-I , 42TVAB018-W-I
เครื่องสีดำ : 42TVAB010-B-I , 42TVAB013-B-I , 42TVAB016-B-I , 42TVAB018-B-I
เครื่องสีส้ม : 42TVAB010-O-I , 42TVAB013-O-I , 42TVAB016-O-I , 42TVAB018-O-I
เครื่องสีชมพู : 42TVAB010-P-I , 42TVAB013-P-I , 42TVAB016-P-I , 42TVAB018-P-I
เครื่องสีเขียว: 42TVAB010-G-I , 42TVAB013-G-I , 42TVAB016-G-I , 42TVAB018-G-I

Color Smart รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
42TVCA010 , 42TVCA013

2
ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนให้เรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
3
ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ 1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง 2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม) 3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ที่ตรงกับชื่อผู้รับเงิน) หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ
4
“เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี
5
ผู้ที่จะได้รับ “เงินค่าไฟ” จากแคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น5” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
6
ชื่อผู้ลงทะเบียน และ ชื่อบัญชีจะต้องตรงกัน และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น (กสิกรไทย,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,ทหารไทยธนชาต,กรุงศรี)
7
บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยจะทำการโอน “เงินค่าไฟ” ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
8
สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
9
สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น
10
ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง,ใส่ขนาด BTU ผิด หรือ ข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะไม่อนุมัติ และ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
11
การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
12
พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้
13
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 5” ได้ที่ 084-0014716 หรือ Line@ : @CarrierPromotion เท่านั้น
14
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
15
คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus รุ่นที่มีรหัส I ต่อท้าย และ รุ่น Color Smart ที่ร่วมรายการเท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5 สามดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน โดยรุ่นที่ได้รับฉลาก เบอร์ 5 สามดาว จะได้รับค่าไฟคืน 3 เดือน ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus ขนาด 9,200-18,000 BTU และ รุ่น Color Smart ขนาด 9,200-12,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
16
ผู้เข้าร่วมแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 5 ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17
ผู้ที่ซื้อสินค้าเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนสินค้าได้
18
ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซั่น 5 โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ
1

ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น XInverter Plus เฉพาะรุ่น 9,200 BTU 12,200 BTU 15,000 BTU 18,000 BTU และ Color Smart 9,200 BTU 12,200 BTU เท่านั้น
โดยรุ่นที่ได้รับฉลาก เบอร์ 5 สามดาว จะได้รับค่าไฟคืน 3 เดือน

Xinverter Plus รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
เครื่องสีขาว : 42TVAB010-W-I , 42TVAB013-W-I , 42TVAB016-W-I , 42TVAB018-W-I
เครื่องสีดำ : 42TVAB010-B-I , 42TVAB013-B-I , 42TVAB016-B-I , 42TVAB018-B-I
เครื่องสีส้ม : 42TVAB010-O-I , 42TVAB013-O-I , 42TVAB016-O-I , 42TVAB018-O-I
เครื่องสีชมพู : 42TVAB010-P-I , 42TVAB013-P-I , 42TVAB016-P-I , 42TVAB018-P-I
เครื่องสีเขียว: 42TVAB010-G-I , 42TVAB013-G-I , 42TVAB016-G-I , 42TVAB018-G-I

Color Smart รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
42TVCA010 , 42TVCA013

2
ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนให้เรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
3
ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ 1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง 2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม) 3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ที่ตรงกับชื่อผู้รับเงิน) หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ
4
“เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี
5
ผู้ที่จะได้รับ “เงินค่าไฟ” จากแคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น5” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
6
ชื่อผู้ลงทะเบียน และ ชื่อบัญชีจะต้องตรงกัน และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น (กสิกรไทย,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,ทหารไทยธนชาต,กรุงศรี)
7
บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยจะทำการโอน “เงินค่าไฟ” ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
8
สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
9
สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น
10
ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง,ใส่ขนาด BTU ผิด หรือ ข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะไม่อนุมัติ และ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
11
การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
12
พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้
13
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 5” ได้ที่ 084-0014716 หรือ Line@ : @CarrierPromotion เท่านั้น
14
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
15
คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus รุ่นที่มีรหัส I ต่อท้าย และ รุ่น Color Smart ที่ร่วมรายการเท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5 สามดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน โดยรุ่นที่ได้รับฉลาก เบอร์ 5 สามดาว จะได้รับค่าไฟคืน 3 เดือน ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus ขนาด 9,200-18,000 BTU และ รุ่น Color Smart ขนาด 9,200-12,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
16
ผู้เข้าร่วมแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 5 ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17
ผู้ที่ซื้อสินค้าเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนสินค้าได้
18
ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซั่น 5 โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ

หนังสือให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
และยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 5

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล และความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล หมายเลขบัตรประชนชน ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์
เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชี ให้ลูกค้าผู้ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงมีความจำเป็นด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผู้ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการลูกค้า

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เพื่อทำการตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขาย ร้อนนีฟรีค่าไฟ ซีซั่น 5
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ
หรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็น
ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
โดย บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดนอกจากนี้ เมื่อ บริษัทฯ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ
ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ
(เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ บริษัทฯ ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง
บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ บริษัทฯ หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ บริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save