ติดต่อเรา

เพียงคุณซื้อแอร์แคเรียร์ XInverter Plus รุ่นสีดำ ฉลากเบอร์ 5 ปี 2024 ที่ร่วมรายการ
(12,200 BTU / 18,000 BTU / 25,200 BTU)

เพียงคุณซื้อแอร์แคเรียร์ XInverter Plus รุ่นสีดำ
ฉลากเบอร์ 5 ปี 2024 ที่ร่วมรายการ
(12,200 BTU / 18,000 BTU / 25,200 BTU)

สงวนสิทธิ์มีจำนวนจำกัด 2,000 สิทธิ์แรก
สงวนสิทธิ์มีจำนวนจำกัด 2,000 สิทธิ์แรก
เงื่อนไข : ร่วมรายการเฉพาะเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ XInverter Plus สีดำ ฉลากเบอร์ 5 ปี 2024
เฉพาะรุ่น 12,200 BTU (42TVAB013A-B-I), 18,000 BTU (42TVAB018-B-I) และ 25,200 BTU(42TVAB028A-B-I)
เงื่อนไข : ร่วมรายการเฉพาะเครื่องปรับอากาศแคเรียร์
XInverter Plus สีดำ ฉลากเบอร์ 5 ปี 2024
เฉพาะรุ่น 12,200 BTU (42TVAB013A-B-I), 18,000 BTU (42TVAB018-B-I)
และ 25,200 BTU(42TVAB028A-B-I)
รุ่น
ขนาด (BTU)
ฉลากเบอร์ 5 ปี 2024
รุ่นสีดำ รหัส 42TVAB013A-B-I
12,200

BTU

รุ่นสีดำ รหัส 42TVAB018-B-I
18,000

BTU

รุ่นสีดำ รหัส 42TVAB028A-B-I
25,200

BTU

รุ่น
ขนาด (BTU)
ฉลากเบอร์ 5 ปี 2024
รุ่นสีดำ รหัส 42TVAB013A-B-I
12,200

BTU

รุ่นสีดำ รหัส 42TVAB018-B-I
18,000

BTU

รุ่นสีดำ รหัส 42TVAB028A-B-I
25,200

BTU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
095-6862977 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)
095-6862977
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)
@CarrierPromotion (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)
@CarrierPromotion
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)
วิธีลงทะเบียนร่วมแคมเปญ
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
www.carrierthailand.com
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567
อ่านและกดยอมรับสงวนสิทธิ์
การร่วมรายการ
กรอกชื่อ-สกุล , เบอร์โทรศัพท์ ,
อีเมล และเลขบัตรประชาชน
เลือกรุ่นสินค้า , ขนาด BTU
และหมายเลขรุ่นเครื่องที่ท่านติดตั้ง

ที่ขึ้นต้นด้วย 42 เช่น 42TVAB013A-B-I
(เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
กรอกเลขลำดับเครื่องภายในห้อง
8 หลัก หรือดูจากบัตรประกันที่ระบุว่า
indoor (Serial No.) แนบภาพใต้
เครื่องแอร์ภายในบ้านให้เห็นตัวหนังสือชัดเจน
แนบภาพแอร์ , ภายในบ้าน
ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว
เลือกวันที่ที่ซื้อสินค้าที่ตรงกับใบเสร็จ
พร้อมแนบภาพใบเสร็จ
ซึ่งใบเสร็จต้องกรอกข้อมูล
  1. ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง
  2. วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม)
  3. ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน
(ชื่อผู้ลงทะเบียน ต้องตรงกับชื่อผู้รับทอง)
ตรวจสอบความถูกต้อง
และกดส่งข้อมูล
บันทึกหมายเลขทำรายการ 6 หลัก
และตรวจสอบสิทธิ์ทาง SMS
และ LINE@ : @carrierpromotion
วิธีลงทะเบียนร่วมแคมเปญ
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.carrierthailand.com
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567
อ่านและกดยอมรับสงวนสิทธิ์การร่วมรายการ
กรอกชื่อ-สกุล , เบอร์โทรศัพท์ ,
อีเมล และเลขบัตรประชาชน
เลือกรุ่นสินค้า , ขนาด BTU
และหมายเลขรุ่นเครื่องที่ท่านติดตั้ง

ที่ขึ้นต้นด้วย 42 เช่น 42TVAB013A-B-I
(สำหรับ XInverter Plus ต้องเป็นรุ่นที่มีรหัส I เท่านั้น)
กรอกเลขลำดับเครื่องภายในห้อง
8 หลัก หรือดูจากบัตรประกันที่ระบุว่า
indoor (Serial No.) แนบภาพใต้
เครื่องแอร์ภายในบ้านให้เห็นตัวหนังสือชัดเจน
แนบภาพแอร์ , ภายในบ้าน
ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว
เลือกวันที่ที่ซื้อสินค้าที่ตรงกับใบเสร็จ
พร้อมแนบภาพใบเสร็จ
ซึ่งใบเสร็จต้องกรอกข้อมูล
  1. ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง
  2. วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม)
  3. ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน
(ชื่อผู้ลงทะเบียน ต้องตรงกับชื่อผู้รับทอง)
ตรวจสอบความถูกต้อง
และกดส่งข้อมูล
บันทึกหมายเลขทำรายการ 6 หลัก
และตรวจสอบสิทธิ์ทาง SMS
และ LINE@ : @carrierpromotion
ข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1
ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น XInverter Plus สีดำ ที่ติดฉลากเบอร์ 5 ของปี 2024 เข้าร่วมเฉพาะรุ่น 12,200 BTU 18,000 BTU 25,200 BTU เท่านั้น
XInverter Plus รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องสีดำ : 42TVAB013A-B-I , 42TVAB018-B-I , 42TVAB028A-B-I
2
ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนเรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 15 เมษายน 2567 เท่านั้น
3
ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ 1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง 2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม) 3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ที่ตรงกับชื่อผู้รับทอง) หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ
4
“ทองคำ” หมายถึง ทองคำแท้ 96.5% ออโรร่า น้ำหนักทอง 1 กรัม ราคาทองรูปพรรณ ยึด ณ วันที่ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อกับทาง บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นราคารวมค่ากำเหน็จ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า
5
“ทองคำ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “ทองคำ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี
6
ผู้ที่จะได้รับ “ทองคำ” จากแคมเปญ “ซื้อแอร์แคเรียร์ รับทอง” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
7
ผู้ที่จะได้รับ “ทองคำ” จะได้รับการยืนยันสิทธิ์ และรายละเอียดการรับผ่านทาง SMS ตามเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2567
โดยจะทำการส่งมอบหลักฐานที่ใช้รับ “ทองคำ” ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
8
หลักฐานที่ใช้รับ “ทองคำ” จัดส่ง SMS โดย บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบัตรรับทองออนไลน์มีอายุจนถึงวันที่ทาง บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ หากเลยจากนี้ถือว่าเป็นโมฆะ
9
สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคาร ห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
10
สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น
11
ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง ใส่ขนาด BTU ผิด หรือข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะไม่อนุมัติ และจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
12
การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
13
พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมได้
14
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ซื้อแอร์แคเรียร์ รับทอง” ได้ที่ 0956862977 หรือ Line@ : @CarrierPromotion เท่านั้น
15
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
16
ผู้เข้าร่วมแคมเปญ “ซื้อแอร์แคเรียร์ รับทอง” ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร, อีเมลล์ ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน เลขบัตรประชาชน ภาพบัตรประชาชน ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17
ผู้ที่ซื้อสินค้าเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนสินค้าได้
18
ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ซื้อแอร์แคเรียร์ รับทอง” โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ
หนังสือให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
และยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย "ซื้อแคเรียร์ รับทอง"

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล และความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทาง บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ หมายเลขบัตรประชนชน ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์
เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ให้ลูกค้าผู้ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายรวมถึงมีความจำเป็นด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผู้ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการลูกค้า

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล และความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทาง บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ หมายเลขบัตรประชนชน ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ให้ลูกค้าผู้ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายรวมถึงมีความจำเป็นด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผู้ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการลูกค้า

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขาย
“ซื้อแคเรียร์ รับทอง” ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป 
ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขาย”ซื้อแคเรียร์ รับทอง” ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดนอกจากนี้ เมื่อ บริษัทฯ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ บริษัทฯ ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ บริษัทฯ หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ บริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save