แอร์มีน้ําหยด(ภายในห้อง) ต้องทำอย่างไร?

เมื่อพูดถึงปัญหาแอร์มีน้ําหยด หลักสำคัญของสาเหตุเบื้องต้นอาจเกิดจากปัญหาในการติดตั้งที่ต้องแก้ไข

ซึ่งสาเหตุของน้ำแอร์หยดนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

1.ถาดน้ำหรือท่อน้ำทิ้งสกปรกหรืออุดตัน
แก้ไขโดยการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนท่อน้ำใหม่

2.ฉนวนหุ้มท่อหนาไม่เพียงพอจะต้องเพิ่มความหนาของฉนวนให้พอดี
แก้ไขโดยติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาตรวจสอบหน้างานและแนะนำการแก้ปัญหาในขั้นต่อไป

3.การติดตั้งในที่ที่มีลมร้อนพัดผ่านตลอดเวลา จะทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ จนเปลี่ยนสถานะมาเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนตัวแอร์ เหมือนน้ำที่เกาะอยู่บนผิวของแก้วน้ำเย็น แก้ไขโดยติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาตรวจสอบหน้างานและแนะนำการแก้ปัญหาในขั้นต่อไป

4. เครื่องปรับอากาศภายในมีความสกปรก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนลมที่ไม่สม่ำเสมอ การแลกเปลี่ยนความร้อนจึงไม่สมบูรณ์ อาจทำให้เกิดน้ำแอร์หยดได้
แก้ไขโดยติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาตรวจสอบหน้างานและแนะนำการแก้ปัญหาในขั้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาการใช้งาน เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1.สำหรับลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ โปรดลงทะเบียนบัตรรับประกันเป็นอันดับแรก และลงทะเบียนแจ้งซ่อมเป็นลำดับต่อไปดังนี้
1.1 ลงทะเบียนบัตรรับประกัน
http://www.ewarrantyservice.com/register/product_reg.asp
1.2 ลงทะเบียนแจ้งซ่อม
http://www.ewarrantyservice.com/register/index_repair.asp

2.สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งซ่อม จากลิงก์ด้านล่างทันทีที่
http://www.ewarrantyservice.com/register/index_repair.asp

0